Svenska Borzoi-Ringen 1971

Borzoi-Ringens Jubileumsbok 1971 – 1981

   

Authours:

Borzoi-Ringens Jubileumskomitte 1981

Year Published:

1981

Country:

Edition:

First

ISBN: 

 

Innehåll

1 Historia

2 Borzoi i Sverige fram till 1940

3 Borzoi i Sverige fram till 1971

4 Borzoi i Sverige fram till 1980

Kennel och ägar annonser

Annonsindex