S S Grishkov

 

 

Submitted by:

Arvid Andersen

on May 26, 2018 6:33 pm

Sorting Year:

1960

Country:

Kennel:

Dogs Owned:

Krasotka (Grishkov)

Dogs Bred:

Pchelka (Shcheglakova)
Nagradka (Shelyakina)