borzoi

Af Ulleberg

Ett kort kåseri skrivet av Sv. Kennelklubbens utsända, i samband med en utställning i Christiania (Oslo)1913

borzoi

 

Kennel Af Ulleberg

“En vänlig inbjudan förde sedermera min kosa till det, vid Larvik belägna, vackra och trevna Ulleberg, ett namn med klang allaredan i kynologiska kretsar, ty här bo Nordens största uppfödarinnor av sällskapshundar, Kammarherrinnan Anna Knudtzson och hennes dotter Marie. För hundarna är i parken uppförd en förträffligt inredd villa, omgiven  av stora planer och utrymmen åt alla håll. (De Ryska Våghåriga Vinthundarna hölls i ett närbeläget ridhus, som inretts till kennel för dessa ståtliga varelser). I ett följande häfte ska jag visa några bilder på denna villa, varför jag här inskränker mig till att meddela att antalet äldre och yngre hundar vid tillfället för mitt besök uppgick till 58, förutom att ett dussin valpar väntades av dräktiga tikar. Företrädevis raserna Toy-Spaniel(fyra skilda raser) Pekineser och Japansk Chin finnas representerade och från den genom utställningar  välkända kenneln “Af Ulleberg” har redan en hel del rasrena och förstklassiga hundar blivit spridda, icke bara i Norge, utan jämväl i Sverige, där intresset synes vara särskilt livligt för dessa små hundar, som är särskilt behagliga sällskapshundar, naturligtvis företrädesvis för damer, även om de börja bli på modet också bland herrarna.

marie
Marie Knudtzon with some of her dogs.
Kennel building

En mera intresserad, och på en gång klok och öm vård, än vad alla dessa små hundar i varje detalj få åtnjuta vid Ulleberg, har jag svårt tänka mig. Säkerligen ligger här själva förklaringen till att uppfödningen i fråga gör sig särskilt väl gällande på utställningarna. Det var för mig ett synnerligen stort nöje att få bese den ypperligt hållna och skötta kenneln med alla dessa små vackra invånare, liksom även den vackra trakten däromkring, staden Larvik med dess stolta gamla bokbestånd och den lilla, idylliska befästningsstaden Fredriksvärn, vid det öppna havet.”

Show
A group of Af Ulleberg Borzois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owner:

Country:

Norway

Place:

Ulleberg

Year Founded:

1905

Borzoï Bred & Owned: